Asahel Samson

Asahel Samson

Male Abt 1807 - 1883  (~ 76 years)

 

Paternal Line

Maternal Line

Levi Samson, Jr.Levi Samson, Jr.
Male 1775 - 1839  (64 years)
_
Olive LilleyOlive Lilley
Female 1778 - 1872  (94 years)
|
Levi Samson, SrLevi Samson, Sr
Male 1739 - 1828  (89 years)
_
Mary MoreyMary Morey
Female 1743 -
|
Thomas SampsonThomas Sampson
Male 1711 - 1748  (36 years)
_
Lydia BryantLydia Bryant
Female 1708 - 1792  (84 years)
|
Benjamin SampsonBenjamin Sampson
Male 1686 - 1762  (75 years)
_
Margaret ParkerMargaret Parker
Female 1686 - 1759  (72 years)
|
George SampsonGeorge Sampson
Male Abt 1655 - 1739  (~ 84 years)
_
Elizabeth SpragueElizabeth Sprague
Female 1657 - 1727  (70 years)
|
Abraham SampsonAbraham Sampson
Male 1614 - 1686  (71 years)
_
Judith PeaseJudith Pease
Female 1635 - 1667  (32 years)
|
Laurence SampsonLaurence Sampson
Male 1576 - 1638  (61 years)
_
Mary ShaberyMary Shabery
Female 1580 - 1614  (34 years)
|
John SampsonJohn Sampson
Male 1549 - 1598  (49 years)
_
Joane TurnorJoane Turnor
Female 1553 - 1640  (87 years)
Olive LilleyOlive Lilley
Female 1778 - 1872  (94 years)
_
Levi Samson, Jr.Levi Samson, Jr.
Male 1775 - 1839  (64 years)
|
Sibel HaleSibel Hale
Female 1753 - 1841  (88 years)
_
Abner LilleyAbner Lilley
Male 1759 - 1782  (23 years)
|
Sarah RathboneSarah Rathbone
Female 1728 - 1775  (46 years)
_
Israel HaleIsrael Hale
Male 1713 - 1777  (63 years)